DROGA I JA


 

PAŹDZIERNIK 2011   
- przystąpienie do programu  

W roku szkolnym 2011/2012 nasza klasa IIB przystapiła do  międzynarodowego programu edukacyjnego  dla szkół podstawowych„Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” , którego celem jest edukowanie dzieci na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przyjaznej dla środowiska motoryzacji.


                              LISTOPAD 2011 
- otrzymanie pakietów   edukacyjnych i realizacja programu

Zestawy „Droga i Ja” powstały we współpracy z ekspertami z zakresu prewencji, bezpieczeństwa na drodze, ochrony środowiska i nauczania. Mają one na celu wykształcić u dzieci prawidłowe i bezpieczne zachowania na drodze, przyczynić się do lepszego zrozumienia koncepcji mobilności, a nauczycielowi pomóc w prowadzeniu lekcji.


Jednym z narzędzi dydaktycznych programu Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” są pakiety edukacyjne „Droga i Ja”.
Pakiet edukacyjny „Droga i Ja” składa się z 24 zeszytów ćwiczeń i testów dla uczniów, fiszek dla nauczyciela oraz plakatu edukacyjnego.


Dzieci młodsze – bezpieczeństwo: 1. Bezpiecznie przechodzę przez jezdnię, 2. Rozumiem znaki drogowe, 3. Poruszam się, kiedy jest ciemno, 4. Jeżdżę na rowerze, 5. Wsiadam do samochodu
Dzieci młodsze – mobilność: 1.Historia samochodu, 2. Samochody i recykling, 3. Przemieszczanie się w
okolicach szkoły, 4. Pieszy autobus, 5. Eko-dojazdy Konkurs „Twój Pomysł, Twoja Inicjatywa” to najnowszy element międzynarodowego programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”.
 
 Konkurs składa się z dwóch części:

• Twój pomysł – polega na przemyśleniu kluczowych kwestii, zidentyfikowaniu problemów i wypracowaniu rozwiązań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i przyjazną dla środowiska motoryzacją,
• Twoja inicjatywa – to wdrożenie kampanii świadomościowej w szkołach podstawowych i lokalnych społecznościach.                          GRUDZIEŃ 2011   
- nasz pomysł
  • konkurs plastyczny na projekt naklejki "Jestem bezpiecznym pasażerem" dla klas 1-6
  • przedszkolaki projektują "SPACERUSIA"
  • pozyskanie kamizelek i elementów odblaskowych
  • mini turniej o bezpieczeństwie
  • happening   " Eko-dojazdy" , " Jestem bezpiecznym pasażerem"
  • Jesteśmy widoczni na drodze- (z wizytą w przedszkolach )

                    STYCZEŃ - LUTY 2012  
 - nasza inicjatywa

Przy współpracy Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp( wyposażenie w elementyodblaskowe) , Straży Miejskiej( zakup kamizelek odblaskowych) i Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu udało Nam się zrealizować :

I. Ankietę na temat przewożenia dzieci w samochodach.

II.  2 konkursy plastyczne :
- na projekt naklejki  „ Dziecko - bezpiecznym pasażerem” wśród uczniów klas 1-6 

-  konkurs na projekt „SPACERUSIA” wśród dzieci z naszego oddziału przedszkolnego „Promyczki”


III. 


 III. Interaktywny konkurs o bezpieczeństwie.

IV. Happening „Dziecko  bezpiecznym pasażerem”, który polegał na wręczaniu kierowcom i pasażerom i uczzniom naszej szkoły  naklejek  przypominającym o bezpiecznym przewożeniu dzieci. 


V. Happening" Spaceruś w przedszkolach", czyli  odwiedzenie dzieci w żagańskich przedszkolach i wręczenie  kamizelek odblaskowych do  wyjść grupowych z wizerunkiem „Spacerusia” , rozdanie naklejek i odblasków oraz pogadanka na temat bezpieczeństwa dzieci na drodze.VI. Akcję ulotkowa " Eko-dojazdy".